Notícies

Vaivens polítics i males pràctiques a l’Arts Santa Mònica

L’Associació Catalana de Crítics d’Art lamentem l’anunci d’un nou canvi de rumb per a l’Arts Santa Mònica en el marc del nou Pla de Museus que divendres passat va presentar la Conselleria de Cultura. Un canvi de rumb que suposa una nova deriva en el projecte de centre que impossibilita el desenvolupament del projecte pel que la mateixa Conselleria apostava encara no fa tres anys. Si fa tot just un any i mig ens sorprenia la notícia que el Departament es plantejava d’emplaçar a l’Arts Santa Mònica el Centre Nacional de Fotografia, ara es tracta d’un centre dedicat a l’arquitectura. Des de l’ACCA denunciem aquests vaivens en la política cultural del país i els seus equipaments, i sobretot que aquest tipus de decisions es prenguin al marge del Pla Integral de les Arts Visuals i del consens amb el sector. D’altra banda, també denunciem la doble mala pràctica que suposa, d’una banda el fet de pactar els terminis de contractació del seu director Jaume Reus, seleccionat mitjançant concurs públic, de paraula i sense cap mena de documentació escrita (però a qui se li va assegurar que se’l contractava durant dos anys, amb prorroga de dos més que havien de finalitzar el desembre de 2018); i per tant la possibilitat d’incomplir aquest compromís oral sense cap mena de repercussió. És per tots aquests motius que sol·licitem al Departament de Cultura que concentri els esforços en executar el Pla Integral d’Arts Visuals realitzat amb el suport del sector, i deixi que el projecte d’Arts Santa Mònica acabi de desenvolupar-se d’acord amb el compromís adquirit amb el seu actual director.