Publicacion

Models de contractació i orientació en matèria d’honoraris

Des del ACCA s’ha detectat que encara avui dia el crític o comissari veu vulnerats els seus drets derivats del treball realitzat. Amb l’objectiu de pal·liar aquestes situacions NIAL Art Law i l’ACCA han estat treballant conjuntament en la preparació de tres models contractuals per posar a disposició de tots aquells professionals i institucions que hi puguin estar interessades: comissariat d’exposicions, encàrrec de textos i invitació a jurats; així com en una renovada tarifa d’honoraris professionals, que pretén servir de pauta orientadora per al seu càlcul, perquè els honoraris professionals són lliures i només estan sotmesos —sempre dintre del marc de les normes deontològiques— als pactes que es subscriguin entre els professionals i la institució o persona física/jurídica que encarrega l’actuació professional.

Podeu descarregar-vos els models de contractació i orientació en matèria d’honoraris dels enllaços que trobareu a continuació:

Criteris orientadors en matèria d’honoraris

Model de contracte de comissariat d’exposicions

Model de contracte d’encàrrec de textos

Model de contracte d’invitació a jurats

 

Comparteix:
FacebookTwitterWhatsAppEmail