Notícies

Nova convocatòria del concurs per a la contractació del director/a de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

La Fundació convoca un concurs d’alta direcció per cobrir la plaça de director/directora del Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (d’ara endavant, Es Baluard) amb la missió de gestionar, programar i administrar el dit museu, a més d’impulsar les activitats culturals i educatives i de representar el museu.

És la voluntat de la Fundació Es Baluard seguir les bones pràctiques als museus i centres d’art, en el sentit d’exercir una gestió cultural transparent, democràtica i participativa, la qual cosa fa que sigui un jurat independent d’experts qui triï el millor projecte per al museu i la persona candidata més adequada per a ocupar-ne la Direcció.

La data de finalització per presentar candidatures és dissabte 20 d’abril de 2019.

Per a més informació entreu aquí.