Notícies

Manifest davant la retallada del 6% en l’àmbit cultural

MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ DE MUSEÒLEGS DE CATALUNYA, L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYA, ELS CONSERVADORS-RESTAURADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA i L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRÍTICS D’ART DAVANT LA RETALLADA DEL 6% EN L’ÀMBIT CULTURAL

 

Davant la retallada del 6%, decretat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 2 d’agost, l’Associació de Museòlegs de Catalunya, l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, els Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya i l’Associació Catalana de Crítics d’Art volen expressar la seva més gran preocupació i disconformitat, alertant sobre les nefastes conseqüències que tindrà en l’àmbit cultural del país, i especialment, en el sector dels museus i del patrimoni.

Aquesta nova retallada constitueix un toc mortal a un sector, el cultural, i especialment, els museus, que ja es troben en molts casos en fallida tècnica.

Atès que, per dependre majoritàriament dels recursos de la Generalitat de Catalunya, les institucions més perjudicades són aquelles que tenen un rang i una missió nacionals, com ara el Museu Nacional d’Art de Catalunya, El Museu d’Arqueologia de Catalunya, El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, la Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya, la mesura suposa també un pas més en un procés de degradació i desballestament de les principals estructures museístiques, artístiques i patrimonials del sistema cultural del país.

En conseqüència, com a professionals compromesos en la defensa, conservació i difusió del patrimoni català, expressem la nostra més pregona preocupació per la manca de sensibilitat que el Govern del país sembla tenir per la cultura i el patrimoni, palesa

en una mesura inacceptable com aquesta. Així mateix, reclamem poder desenvolupar la nostra feina amb prou garanties d’estabilitat i amb els recursos econòmics necessaris per a fer-ho amb els nivells d’eficiència i efectivitat que el nostre patrimoni mereix i reclama. Finalment, demanem al Govern de la Generalitat, que, conscient de la importància i els beneficis de la cultura i del patrimoni, i, especialment dels museus, sobre el benestar, la cohesió social, el desenvolupament cultural i econòmic del país, augmenti els ridículs recursos que anualment li dedica en el seu pressupost, i li apliqui els mateixos criteris d’excepcionalitat que atorga a altres sectors de gran importància social.

 

Signat,

Les Juntes directives de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, de l’Associació Professional de Gestors Culturals de Catalunya, dels Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya i de l’Associació Catalana de Crítics d’Art

Barcelona, a 22 de setembre del 2019