Notícies

Des de l’ACCA manifestem tot el nostre suport a la vaga indefinida que a partir d’avui han començat els treballadors i treballadores de Ciut’art en contra la precarietat laboral a què indueixen les licitacions de serveis educatius i de recepció de visitants del MACBA i l’Arxiu Històric de Barcelona; i a la qual s’hi han sumat els treballadors de l’empresa a la Fundació Joan Miró​, la Fundació Antoni Tàpies​, la Virreina i el Museu de la Música.

Així mateix instem a què les administracions públiques responsables revisin imminentment el corresponent règim de subcontractacions. També cal iniciar urgentment un debat sobre aquesta tendència en auge en el marc de les institucions públiques: la subcontractació de serveis equival a precarització en tots els termes. Pel que, en paral·lel al conflicte laboral, si des de la política cultural s’entén que els museus no són sols magatzems d’obres, cal que canviï radicalment el reconeixement que actualment hi tenen l’atenció de públics i l’educació.

CIUT’ART: ESTEM EN VAGA CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL

Pel manteniment dels llocs i de les condicions de treball!

Concurs rere concurs, licitació rere licitació, els treballadors subcontractats veiem com se’ns redueixen les condicions, les jornades i els llocs de treball.
Els últims dos concursos, a l’Arxiu Històric de Barcelona i al MACBA, s’ha produït una reducció dràstica del pressupost de la licitació que es descarrega sobre les condicions dels treballadors. Desapareixen les posicions de treball, es redueixen de 25 hores a 9 hores setmanals, etc.
Qui pot arribar a final de mes treballant 9 hores setmanals i cobrant 5€/h?
La subcontratista “Ciut’art” i el compromís amb la precarietat laboral

L’any passat vam convocar una sèrie de dies de vaga a l’empresa Ciut’art per regularitzar la nostra situació contractual i per l’estafa de les vacances a una gran part de la plantilla per part de l’empresa. Amb aquelles aturades i la posterior acció sindical vam aconseguir que tota la plantilla passés a tenir un contracte indefinit i que es garantís que tots els treballadors gaudirien les vacances que els hi corresponia. Des de la secció sindical del SUT també s’ha denunciat a l’empresa per no pujar l’IPC des de l’any 2008. El judici es durà a terme al setembre del 2017, i implicarà la devolució d’un 9% del salari en l’últim any. A més a més, Ciut’art aplica un Conveni d’Empresa per sota del  sectorial, que hem denunciat i caducarà a l’octubre. Malgrat això, l’Empresa es resisteix a aplicar les millores reclamades per l’Assemblea, posposa les respostes i les reunions amb qualsevol excusa i ni tan sols garanteix l’aplicació del Conveni sectorial.
La hipocresia de l’Ajuntament de Barcelona, de l’ICUB i de les demés empreses principals

El que hem descrit prèviament  és la lluita d’un any i mig per millorar les condicions precàries que Ciut’art ens imposava. Però Ciut’art no és l’única responsable d’aquestes condicions. L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), l’Ajuntament de Barcelona i les demés empreses principals s’amaguen darrera el sistema de la subcontractació per amagar que són els autèntics responsables de tenir treballadors en unes condicions precàries i inestables a la major part dels serveis que es donen als seus centres (informació, neteja, manteniment, seguretat…). D’aquesta manera, la subcontractació és un subterfugi amb l’únic objectiu de no haver de pagar els salaris dels treballadors de l’Empresa principal i per tal d’imposar qualsevol reestructuració sense necessitat de cap justificació “objectiva”: la mera conveniència de l’Empresa principal es presenta enganyosament com a causa quasi-natural o “objectiva”.
L’any passat ja vam denunciar aquest fet i reclamàvem subrogació automàtica de la totalitat de la plantilla i manteniment de totes les condicions cada vegada que es feia un concurs. Com a conseqüència d’aquesta lluita, a tots els plecs que han sortit des d’aleshores, l’ICUB afirma garantir la subrogació completa.
Però això només és un rentat de cara per part de l’administració. La crua realitat és que els plecs que han sortit inclouen clàusules que només obliguen a subrogar als treballadors amb més d’un any d’antiguitat, fan rebaixes dràstiques de jornada laboral (de 25 a 9 hores setmanals) i redueixen posicions.

Per aquest motiu, s’ha convocat una vaga indefinida a MACBA i l’Arxiu Històric de Barcelona, on s’ha rebaixat la jornada dels treballadors, les categories i el número de plantilla, amb l’objectiu d’aconseguir el manteniment dels llocs de treball, jornades i funcions així com el reconeixement del caràcter indefinit de tots els contractes i el final de les represàlies i discriminacions.
A la resta de centres de Ciut’art hem convocat una jornada d’aturada ampliable a més dies per exigir a l’empresa el pas a plantilla fixa dels companys anomenats de “reforç” o “activitats”, l’equiparació per dalt de la categoria de Tècnic especialista en vista de l’incompliment sistemàtic de les categories del Conveni per part de l’empresa, consolidació de la jornada, respecte de l’acord de final de vaga (contractació indefinida, vacances, festius, etc.).

Conscients de l’arrel del problema, també exigim la fi de la subcontractació i que les empreses principals assumeixin els treballadors del seus serveis, per acabar amb la inestabilitat que produeixen els concursos, la fragmentació de les plantilles, la modificació arbitrària de les nostres condicions, etc.
Aquest no és un problema que només patim els treballadors de Ciut’art. Tots els treballadors en general i especialment els subcontractats estem subjectes a aquestes condicions. La classe obrera ho produeix tot i, per tant, no tenim per què aguantar que les nostres condicions de vida i de treball no parin de degradar-se contínuament mentre els beneficis dels empresaris no paren de créixer a costa de la nostra misèria creixent. Us animem a organitzar-vos als vostres centres de treball, a trencar les barreres del corporativisme i a lluitar contra tots els abusos als que ens sotmeten quotidianament.
PROU ABUSOS I PROU PRECARIETAT!
FORA ETTs I SUBCONTRACTES, TOTS A FIXOS A L’EMPRESA PRINCIPAL!!