Notícies

L’ACCA dona suport al “Comunicat de les associacions professionals sobre la gestió municipal de la cultura a Palma” que s’ha presentat aquest matí:

Davant la reiterada ineficàcia en l’impuls a la cultura ciutadana per part de la Regidoria de Cultura. Davant les seves actuacions allunyades de les bones pràctiques professionals en les arts visuals malgrat haver signat un compromís públic d’aplicar-les. Davant la seva més que qüestionable gestió dels concursos de les fundacions Pilar i Joan Miró a Mallorca i Palma Espai d’Art, la Presidència de la qual ostenta l’actual Batlle de Palma, Sr. José Hila. I davant la concatenació de despropòsits, filtracions i fins a comentaris o insinuacions difamatòries a la labor de l’últim jurat independent que havia de triar a la persona responsable de la direcció artística de l’encara existent Fundació Palma Espai d’Art, les associacions sota signants manifestem:

· Que ens sentim estafats i ignorats per aquells que prometien participació ciutadana, equitat, bones pràctiques, transparència i solvència en la gestió de la cultura i les bones paraules de la qual no s’han vist corroborades per les seves realitzacions, que a gairebé dos anys vista d’aquesta legislatura llancen un pobríssim balanç i, en determinades qüestions, un flagrant retrocés.

· Que no seguirem reconeixent com a interlocutors vàlids a l’actual Regidor de Cultura, Sr. Llorenç Carrió, ni, en cap cas, a la seva Directora General de Cultura, Sra. Francisca Niell, entre els seus “logros” es compten des del nomenament d’una persona que no complia el requisit d’experiència exigit per les bases del concurs per a la direcció de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca; la polèmica generada en el concurs per cobrir la plaça de conservador en la citada Fundació que es va substanciar amb la renúncia de diversos membres del jurat; l’acomiadament a 50 dies del seu nomenament de l’anterior director de la Fundació Palma Espai d’Art, Sr. Fernando Gómez de la Cuesta, anunciat als mitjans de comunicació prèviament a la reunió del patronat que havia de decidir-ho i sense que s’hagi explicat oportunament els motius d’aquest cessament; la nefasta gestió de l’exposició vinculada als Premis Ciutat de Palma que es va resoldre amb la retirada de l’obra per part dels artistes participants i el tancament precipitat d’aquesta exposició; i, per descomptat, l’escandalós tractament de la polèmica que s’està produint sobre el procés de selecció del nou responsable del Casal Solleric i CAC Ses Voltes i el seu jurat, jurat al qual des d’aquí expressem el nostre suport i màxima consideració, per finalitzar el seu recorregut institucional trencant totalment amb les bones pràctiques amb la seva proposta de nomenar a dit a la persona que ocuparà l’esmentat càrrec.

· Que, sumant-se a aquests fets, cal afegir el menyspreu als Codis de Bones Pràctiques Professionals en les Arts Visuals i en Museus i Centres d’Art de titularitat municipal, mantenint patronats polititzats que no compten amb un nombre suficient d’experts i professionals sectorials, com és el cas de la Fundació Palma Espai d’Art, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca o el Museu És Baluard.

· Que fent novament oïdes sordes a les reclamacions del sector cultural, emparant-se en molt dubtosos arguments i desviant l’atenció dels seus errors cap a tercers, tals responsables polítics ja han superat la nostra paciència. No és possible seguir confiant la cultura de la nostra ciutat a aquells els actes dels quals han minat la confiança de tot un sector professional i de molts ciutadans i ciutadanes. Més que la seva voluntat de servei crida l’atenció la seva intenció d’aferrar-se costi el que costi a càrrecs pels quals no semblen preparats.

· Que si bé entenem que l’actual model de pacte tripartit implica un repartiment de “parcel·les de poder” i, per això, que el de la Regidoria de Cultura correspon actualment a MÉS, no podem obviar per més temps ni la irresponsabilitat dels partits de l’oposició PP i Ciutadans que formen part dels patronats, ni la responsabilitat institucional de Som Palma, tercer soci de govern, ni dels responsables administratius ni, especialment, la responsabilitat de l’actual Batlle, Sr. José Hila, el silenci del qual davant aquesta situació insostenible resulta inexplicable i inacceptable.

Per això, instem al Batlle de Palma, Sr. José Hila, que prengui cartes en l’assumpte de forma urgent, destitueixi al Regidor de Cultura, Sr. Llorenç Carrió i a la seva Directora General de Cultura, Sra. Francisca Niell, alts càrrecs de l’actual equip de la Regidoria de Cultura, i rebi urgentment a una comissió de les nostres associacions a fi d’analitzar la situació i la manera de superar la situació en la qual ens trobem tots encallats.

L’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)
L’Associació de Crítics i Comissaris d’Art de les Illes Balears (ACCAIB)
L’Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)

Amb el suport de:

L’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)

La Unión de Asociaciones de Artistas Contemporáneos de España (UNION AC.)

La Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC)

L’Asociación de Artes Visuales de Asturias (AAVA)

L’Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV)

Mujeres en las Artes Visuales (MAV)

Unión de Artistas Visuales de Andalucía (UAVA)

Association for Visual Arts (AVA)

http://www.diariodemallorca.es/cultura/2017/05/03/protesta-sector-cultural-frente-solleric/1211694.html