Notícies

Laboratoris extitucionals. El paper dels projectes col·laboratius en la transformació dels centres d’art

JORNADA D’EDUCACIÓ, a cura d’Aida Sánchez de Serdio

25 de gener de 2020

Centre d’Art la Panera, Lleida

Els centres d’art són organismes vius en constant moviment i, sovint, objecte de debat, la qual cosa demostra la seva rellevància, però també la necessitat de revisar permanentment quina hauria de ser la seva funció social i quina relació haurien d’establir amb el seu entorn immediat. En aquesta reflexió, la dimensió educativa dels centres d’art és fonamental, ja que aquest acostuma a ser l’àmbit des d’on es concreten moltes de les accions relacionals i dialògiques amb el territori i les comunitats.

Actualment, es duen a terme projectes de gran complexitat que impliquen el treball conjunt, transversal i a llarg termini entre centres d’art
i organitzacions i agents diversos del territori.
Es tracta de laboratoris on es generen noves formes d’institucionalitat i relacionalitat potencialment transformadores per als contextos més amplis en què s’emmarquen (institucionals, polítics, etc.). Malgrat això, no podem oblidar que aquesta tasca es desenvolupa en un marc de precarització, externalització, temporalitat i manca de reconeixement, que és necessari confrontar críticament.

Pensar en termes d’extitucionalització (Michel Serres) ens pot ajudar a comprendre els processos pels quals les institucions es distribueixen en l’espai social —desafiant la dicotomia dins/fora—
i creen xarxes de localitzacions, temporalitats, agents, pràctiques i objectes diversos. Així, les institucions perden la seva solidesa i permanència tradicionals i funcionen més com una superfície on
es connecten i desconnecten multitud d’agents. Aquesta jornada vol situar el debat sobre els centres d’art i els projectes col·laboratius dins d’aquest marc d’acció, per tal de repensar el seu paper avui i les seves possibles transformacions futures.

Per  a més informació, us podeu descarregar el programa en aquest enllaç.