Notícies

Institut Ramon Llull. Traducció arts visuals

Subvencions a  la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital

El termini de presentació de les sol·licituds és de l’ 1 al 21 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).

OBJECTE

Traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital sempre que es compleixin els requisits següents:

  • El text ha d’haver estat escrit originalment en llengua castellana, catalana o occitana en la seva varietat aranesa.
  • La traducció del text  ha de ser realitzada durant l’any de la convocatòria.

No són objecte d’aquesta convocatòria:

  • La traducció al català, aranès i castellà d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital

PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

No poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció

  • Els organismes públics
  • Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l’Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director

Per a més informació sobre la convocatòria cliqueu aquí.