Formació

VII Simposi internacional de crítica d’art en un món global · 2011

Què vol dir ser contemporani?


En cada nou intent per classificar pràctiques i produccions artístiques en el temps, es topa amb límits epistemològics que impedeixen establir-ne una definició. Això s’esdevé sovint quan s’interroga el que entenem per contemporani i la contemporaneïtat, que s’identifica amb la de l’hegemonia dels moviments artístics. El que és contemporani es revela com una cosa semblant a un sostre de vidre, una barrera invisible que ens aïlla precisament per la seva invisibilitat. El 2008, la Serpentine Gallery va organitzar un congrés “futurològic” titulat Manifesto Marathon. Durant l’esdeveniment, el dissenyador gràfic Zak Kyes afirmà que sense cap tipus de manifest no es podien escriure alternatives, només vagues utopies. Sense un manifest, no podem concebre el futur.

Què significa ser contemporani després del fracàs de la modernitat? Quin sistema d’interseccions es crea entre termes afins com modern, postmodern i contemporani? La desconstrucció estructuralista és encara la clau de la contemporaneïtat? En el seu llibre Utopisticas, el sociòleg Immanuel Wallerstein explora com podrien ser millors les societats dins dels límits de la realitat. Per això, en parlar dels manifestos del segle XX, hem de fer-ho des d’una postura més introvertida que agressiva, més reticent que escandalosa, més individual que no pas col·lectiva.