Formació

V Simposi internacional de crítica d’art en un món global · 2009
Resistències. El glocal i el singuniversal a través de les biennals

Aquest simposi pren com a títol el del text de Tierry de Duve “The Glocal and the Singuniversal. Reflections on Art and Culture in the Global World”. Duve utilitza la proliferació de biennals en el món com un exemple d’experiment cultural de l’economia glocal, i es pregunta si és una demostració democràtica de poder cultural entre regions emergents del món o un reconeixement pessimista d’una nova forma d’hegemonia cultural i recolonització per part d’Occident. D’altra banda, les biennals situen sota el mateix paraigua de l’art les obres d’art i els béns culturals, amb la qual cosa els converteix, a tots, en antropòlegs amateurs.

Duve contraposa el glocalisme com a forma de resistència a la cultura hegemònica global, que és exportada i controlada per centres hegemònics, al singuniversalisme que, des del punt de vista del judici estètic, demana una millora de la qualitat en l’art, ofereix un pas del singular a l’universal i traça un pont entre el que és empíric i el que és transcendental. Sense l’impuls singuniversal, el glocal resta faltat de propostes.