Formació

III Simposi internacional de crítica d’art en un món global · 2007
La crítica d’art en l’era de la mobilitat global

Les tensions territorials en aspectes socials i econòmics en el marc de la globalització han provocat un flux forçat de ciutadans d’una banda a l’altra de món, la qual cosa ha generat una mobilitat cultural i d’identitat en un escenari improvisadament postnacional, posthistòric i postcolonial. La mobilitat no ha estat només forçada per raons econòmiques, ecològiques, socials, laborals o de salut, sinó també per raons de benestar, aventura, plaer, sexe o interès turístic, de manera que es podria parlar d’una mobilitat privilegiada i d’una altra impulsada per la precarietat. S’han creat noves geografies de l’art i mai com en el moment actual s’havia parlat d’existències transitòries, de geobodies, de qüestions de gènere en espais transnacionals, de fronteres territorials, però també culturals, com a fenomen que explora la dimensió global de la mobilitat a través de la investigació de fenòmens específics i locals. Diverses exposicions i posicions teòriques han abordat aquesta nova situació des de l’art. I és en aquest punt de reflexió que es planteja aquest simposi, que confrontarà amb les diverses respostes polítiques i socials que es donen en aquest context, sense oblidar els efectes que els privilegis de la mobilitat occidental tenen sobre la creació i la difusió d’altres veus no occidentals de l’art, i que generen un neocolonialisme de la mirada.

Tanmateix, la mobilitat en un món global ha comportat canvis profunds en la significació dels conceptes tradicionalment inamovibles de les humanitats i de l’estètica, de manera que el fenomen migratori troba el seu paral·lelisme en el món de les idees. Els conceptes viatgen entre cultures i contextos en el marc de la cultura visual, sovint d’una ciència a l’altra, entre disciplines o entre períodes històrics i comunitats disperses. En el nou escenari de les humanitats i de les noves pràctiques artístiques contaminades de gèneres, disciplines, comportaments i metodologies, es fa necessari crear nous instruments d’estudi de crítica cultural capaços d’abordar els actes visuals derivats de les pràctiques culturals en el marc de la mobilitat global i de l’economia del capitalisme del coneixement. Aquest simposi intentarà apropar-se als nous fenòmens estètics i als nous marcs identitaris derivats d’aquesta situació.