Formació

Formacions ACCA. Quan l’afecte esdevé cura

Davant el deteriorament de les relacions provocat per la cultura de l’autosuficiència, així com la seva acceleració durant l’últim any per les conseqüències socials de la pandèmia, l’esfera crítica, els feminismes i la cultura queer confirmen el que ja des de fa anys es pressentia com un necessari territori de debat, com són les polítiques de les cures, dels afectes i de l’emoció.  Des de les relacions íntimes i personals, a les relacions laborals, urbanes i amb el medi ambient, els discursos i pràctiques al voltant de les cures i l’hospitalitat estan tractant de trobar solucions urgents a la deterioració de la convivència i el maltractament institucional. Ni el affective turn ni la seva traducció en les pràctiques artístiques, la crítica d’art o la curadoria són una novetat, però de ben segur ara és el moment més oportú i urgent per reunir la pluralitat d’aportacions en aquesta línia.

Quan l’afecte esdevé cura és el programa de formació 2021 de l’ACCA, Associació Catalana de la Crítica d’Art en què, a més d’una sèrie de seminaris públics previstos per a la tardor, inaugura amb aquesta edició una nova modalitat de mediació a través de butlletins quinzenals en què intervindran diversxs artistxs, crítixs, curadorxs i altrxs col·laboradorxs, amb l’objectiu de desplegar una cartografia de la pluralitat de projectes artístics, curatorials, educatius i de pensament orientats a les polítiques de les cures, així com difondre i obrir aquest debat en diverses direccions. Entenent els cures com aquells tipus d’accions que tenen per objectiu el sosteniment de les diferents formes de vida implicades en un context determinat, la intenció d’aquesta nova edició de Formacions ACCA serà també analitzar les pràctiques i polítiques culturals que contribueixen a cuidar i sostenir el teixit artístic. Per rebre els butlletins, cal inscriure’t al mailing de l’ACCA aquí.

Projecte a cura de Diana Padrón i Roc Domingo, amb la coordinació de l’ACCA.

Disseny gràfic a càrrec de Joana Capella amb la col·laboració de HOMELESSFONTS.

 


[cast.]

Ante el deterioro de las relaciones provocado por la cultura de la autosuficiencia, así como su aceleración durante el último año por las consecuencias sociales de la pandemia, la esfera crítica, los feminismos y la cultura queer confirman lo que ya desde hace años se presentía como un necesario territorio de debate, como son las políticas de los cuidados, de los afectos y de la emoción. Desde las relaciones íntimas y personales, a las relaciones laborales, urbanas y con el medio ambiente, los discursos y prácticas alrededor de los cuidados y la hospitalidad están tratando de encontrar soluciones urgentes al deterioro de la convivencia y el maltrato institucional. Ni el affective turn ni su traducción en las prácticas artísticas, la crítica de arte o la curaduría son una novedad, pero ahora es quizás el momento más oportuno y urgente para reunir la pluralidad de aportaciones a esta línea.

Cuando el afecto deviene cuidado es el programa de formación 2021 de ACCA, Asociación Catalana de la Crítica de Arte en el que, además de una serie de seminarios públicos previstos para otoño, inaugura con esta edición una nueva modalidad de mediación a través de boletines quincenales en los que intervendrán diversxs artistxs, críticxs, curadorxs y otrxs colaboradorxs, con el objetivo de desplegar una cartografía de la pluralidad de proyectos artísticos, curatoriales, educativos y de pensamiento orientados a las políticas de los cuidados, así como difundir y abrir este debate en varias direcciones. Entendiendo los cuidados como aquellos tipos de acciones que tienen como objetivo el sostenimiento de las diferentes formas de vida implicadas en un contexto determinado, la intención de esta nueva edición de Formacions ACCA será también analizar las prácticas y políticas culturales que contribuyen a cuidar y sostener el tejido artístico. Para recibir los boletines puedes inscribirte en el mailing del ACCA aquí.

Proyecto a cura de Diana Padrón y Roc Domingo, con la coordinación del ACCA.

Diseño gráfico a cargo de Joana Capella con la colaboración de HOMELESSFONTS.