Formació

Formacions ACCA. De la insuportable lleugeresa del passat de l’art.

De la insuportable lleugeresa del passat de l’art és el programa de formació 2020 de l’ACCA, Associació Catalana de la Crítica d’Art.

Amb aquest programa de seminaris s’aborden un seguit de casos recents amb què la història de l’art s’entén com una intervenció crítica en el present, per mitjà de l’escriptura de textos o bé per mitjà de la curadoria d’exposicions.

De la insuportable lleugeresa del passat de l’art juga amb una paradoxa. Per una banda, el passat mai no és lleuger; de fet, de vegades pot ser una llosa. Per l’altra banda, el passat depèn en gran mesura de la nostra capacitat de memòria, i la memòria és selectiva i fugissera. En la història de l’art s’acompleixen totes dues vessants d’aquesta paradoxa: hi ha relats i referències que semblen inamovibles, mentre que d’altres, com també ho fan autors i artistes, desapareixen del nostre horitzó sense deixar cap rastre aparent.

Davant això, esdevé fins i tot urgent revisar i construir nous relats més inclusius i diversos. Tal i com li agradava dir a Svetlana Boym, el passat és tant o més impredictible que el futur. De la gestió de les nostres petges, de la interpretació dels rastres, de la recombinatòria dels elements històrics depenen en bona part els horitzons que des del present som capaços de projectar. Una sensibilitat de la història de l’art més performativa que no pas descriptiva o acumulativa, més mal·leable que no pas canònica o monumental, és la que comparteixen les diferents veus que participen d’aquest programa de seminaris.

Moderació de les sessions a càrrec de Neus Miró, comissària independent i crítica d’art.

Enguany, per la situació excepcional generada per la pandèmia de la covid-19, totes les sessions seran en línia via la plataforma Zoom. Començaran a les 18 h i tindran una durada aproximada de 90 min.

L’assistència al programa és gratuïta i requereix inscripció prèvia a: accacritics@gmail.com

 

PROGRAMA

17 novembre

HISTÒRIES D’ARTISTES. Amb Jesús Alcaide i Leire Vergara.

En aquesta sessió els convidats ens parlaran de dos projectes en què es rellegeix l’obra de dos artistes a partir d’estratègies diferenciades. En el cas de Jesús Alcaide, a partir de les propostes fetes a l’entorn de Pepe Espaliú (Còrdova, 1955 – 1993); i, en el cas de Leire Vergara, com a membre del col·lectiu Bulegoa z/b i pel seu treball en relació amb l’obra d’Isidoro Valcárcel Medina (Múrcia, 1973). Entre d’altres aspectes abordarem els de l’interès per aquests artistes en concret, les metodologies que es varen utilitzar i de quina manera es van comunicar i plasmar els resultats.

Jesús Alcaide és crític d’art i comissari independent.

Leire Vergara és comissària independent i membre de Bulegoa z/b.

 

19 novembre

HISTÒRIES AMB LA INSTITUCIÓ ART. Amb Olga Fernández, Jorge Luís Marzo i Patricia Mayayo.

La intenció d’aquesta sessió és abordar els relats al voltant de la història de l’art a partir de les publicacions recents per part de Jorge Luís Marzo / Patricia Mayayo, Arte en España (1939-2015). Ideas, prácticas, políticas; i d’Olga Fernández, Exposiciones y comisariado. Relatos cruzados. En tots dos casos es prenen en especial consideració l’exposició i altres dispositius, les institucions, les polítiques culturals i el context polític i social en la producció dels nous relats. De fet, les seves investigacions parteixen d’allò que va establir Duchamp en considerar el context en què s’insereix l’obra d’art com un element tant o més important en la consideració d’un artefacte com a obra d’art.

Olga Fernández és professora d’Art contemporani i estudis de comissariat a la Universitat Autònoma de Madrid, i és professora convidada al Royal College of Art en el màster de Comissariat d’Art Contemporani.

Jorge Luís Marzo és historiador de l’art, investigador i professor del Centre Universitari de Disseny BAU de Barcelona.

Patricia Mayayo és professora d’Història de l’Art a la Universitat Autònoma de Madrid.

 

24 novembre

ELS/LES HISTÒRIES DE L’ART. Amb Peio H. Riaño i Isabel Tejeda.

Si bé la pulsió per a la inclusió d’autores en el relat historiogràfic és periòdica, també és periòdica l’amnèsia que es pateix. A partir de publicacions, exposicions i programes d’activitats, Peio H. Riaño i Isabel Tejeda han revisat certs aspectes de la història de l’art pel que fa a la inclusió de les artistes en aquest relat. Concretament, aquesta sessió abordarà algunes de les qüestions que plantegen el llibre Las invisibles i el projecte en línia “Fuera del canon. Las artistas pop en la colección” (Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia); entre les quals, les motivacions per portar a terme aquests projectes i les metodologies aplicades en la recerca.

Peio H. Riaño és periodista cultural. Ha treballat en diversos diaris i actualment ho fa a la secció de cultura del diari El País.

Isabel Tejeda és professora d’Escultura i espais expositius a la Universitat de Múrcia, i és comissària i gestora cultural.

 

1 desembre

HISTÒRIES DE L’ART PEL CANVI. Amb Julia Ramírez Blanco i Jaime Vindel.

Les avantguardes històriques van ser un dels exemples més prominents de la possibilitat que l’art no sempre estigués a favor del poder establert i que s’erigís com un element més de les revoltes socials. A partir dels treballs de Julia Ramírez Blanco (Utopías artísticas de la revuelta, 2014) i de Jaime Vindel (La Família Lavapiés. Arte, cultura e izquierda radical en la Transición española, 2019) explorarem alguns dels casos recents en què l’activisme ha estat un element rellevant en les pràctiques artístiques.

Julia Ramírez Blanco és historiadora i crítica de l’art, i professora a la Universitat de Barcelona.

Jaime Vindel és investigador a l’Institut d’Història del Consell Superior de Investigacions Científiques (CSIC).

 

3 desembre

HISTÒRIES CRÍTIQUES. Amb Laura Vallés i Juan Albarrán.

La crítica de l’art és una part inherent dels esdeveniments artístics del seu temps. En la consideració de Walter Benjamin, la crítica intensifica l’art. Ara bé: quina relació estableixen els discursos de la història de l’art amb els de la crítica d’art? Abordarem aquesta qüestió a partir de dos casos recents d’historiografia basats en la recuperació dels relats recents de la crítica d’art: l’exposició A través de la arena (CentroCentro, 2020), amb què Laura Vallés recupera l’experiència de la revista Arena Internacional de Arte (Madrid, 1989), i la publicació de Juan Albarrán, Disputas sobre lo contemporáneo. Arte español entre el antifranquismo y la posmodernidad (2019).

Laura Vallés és comissària independent i crítica d’art, i fundadora i editora de la revista Concreta.

Juan Albarrán és professor d’Història i teoria de l’art a la Universitat Autònoma de Madrid, i director de la revista Utopía.


Esp.

Formaciones ACCA 2020. De la insoportable levedad del pasado del arte.

De la insoportable levedad del pasado del arte es el programa de formación 2020 de la ACCA, Asociación Catalana de la Crítica de Arte.

Con este programa de seminarios se abordan una serie de casos recientes con que la historia del arte se entiende como una intervención crítica en el presente, por medio de la escritura de textos o bien por medio de la curaduría de exposiciones.

De la insoportable levedad del pasado del arte juega con una paradoja. Por un lado, el pasado nunca es ligero; de hecho, a veces puede ser una losa. Por otro lado, el pasado depende en gran medida de nuestra capacidad de memoria, y la memoria es selectiva y huidiza. En la historia del arte se cumplen las dos vertientes de esta paradoja: hay relatos y referencias que parecen inamovibles, mientras que otros, como también lo hacen autores y artistas, desaparecen de nuestro horizonte sin dejar ningún rastro aparente. Ante esto, deviene incluso urgente revisar y construir nuevos relatos más inclusivos y diversos.

Tal y como le gustaba decir a Svetlana Boym, el pasado es tanto o más impredecible que el futuro. De la gestión de nuestras huellas, de la interpretación de los rastros, de la recombinatoria de los elementos históricos dependen en buena parte los horizontes que desde el presente somos capaces de proyectar. Una sensibilidad de la historia del arte más performativa que descriptiva o acumulativa, más maleable que canónica o monumental, es la que comparten las diferentes voces que participan de este programa de seminarios.

Moderación de las sesiones a cargo de Neus Miró, comisaria independiente y crítica de arte.

Este año, por la situación excepcional generada por la pandemia de la covid-19, todas las sesiones serán en línea vía la plataforma Zoom. Empezarán a las 18 h y tendrán una duración aproximada de 90 min.

La asistencia al programa es gratuita y requiere inscripción previa en: accacritics@gmail.com

 

PROGRAMA

17 noviembre

HISTORIAS DE ARTISTAS. Con Jesús Alcaide y Leire Vergara.

En esta sesión los invitados nos hablarán de dos proyectos en que se relee la obra de dos artistas a partir de estrategias diferenciadas. En el caso de Jesús Alcaide, a partir de las propuestas hechas acerca de Pepe Espaliú (Córdoba, 1955 – 1993); y , en el caso de Leire Vergara, como miembro del colectivo Bulegoa z/b y por su trabajo en relación con la obra de Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1973). Entre otros aspectos abordaremos el interés por estos artistas en concreto, las metodologías que se utilizaron y de qué manera se comunicaron y plasmaron los resultados.

Jesús Alcaide es crítico de arte y comisario independiente.

Leire Vergara es comisaria independiente y miembro de Bulegoa z/b.

 

19 noviembre

HISTORIAS CON LA INSTITUCIÓN ARTE. Con Olga Fernández, Jorge Luís Marzo y Patricia Mayayo.

La intención de esta sesión es abordar los relatos acerca de la historia del arte a partir de las publicaciones recientes por parte de Jorge Luís Marzo / Patricia Mayayo, Arte en España (1939-2015). Ideas, prácticas, políticas; y de Olga Fernández, Exposiciones y comisariado. Relatos cruzados. En ambos casos se toman en especial consideración la exposición y otros dispositivos, las instituciones, las políticas culturales y el contexto político y social en la producción de los nuevos relatos. De hecho, sus investigaciones parten de aquello que estableció Duchamp al considerar el contexto en que se inserta la obra de arte como un elemento tanto o más importante en la consideración de un artefacto como obra de arte.

Olga Fernández es profesora de Arte contemporáneo y estudios de comisariado en la Universidad Autónoma de Madrid, y es profesora invitada en el Royal College of Art en el máster de Comisariado de arte contemporáneo.

Jorge Luís Marzo es historiador del arte, investigador y profesor del Centro Universitario de Diseño BAU de Barcelona.

Patricia Mayayo es profesora de Historia del arte en la Universidad Autónoma de Madrid.

 

24 noviembre

LOS/LAS HISTORIAS DEL ARTE. Con Peio H. Riaño y Isabel Tejeda.

Si bien la pulsión para la inclusión de autoras en el relato historiográfico es periódica, también es periódica la amnesia que se sufre. A partir de publicaciones, exposiciones y programas de actividades, Peio H. Riaño e Isabel Tejeda han revisado ciertos aspectos de la historia del arte en cuanto a la inclusión de las artistas en este relato. Concretamente, esta sesión abordará algunas de las cuestiones que plantean el libro Las invisibles y el proyecto en línea “Fuera del canon. Las artistas pop en la colección” (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); entre las cuales, las motivaciones para llevar a cabo estos proyectos y las metodologías aplicadas en la investigación.

Peio H. Riaño es periodista cultural. Ha trabajado en varios diarios y actualmente lo hace en la sección de cultura del diario El País.

Isabel Tejeda es profesora de Escultura y espacios expositivos en la Universidad de Murcia, y es comisaria y gestora cultural.

 

1 diciembre

HISTORIAS DEL ARTE POR EL CAMBIO. Con Julia Ramírez Blanco y Jaime Vindel.

Las vanguardias históricas fueron uno de los ejemplos más prominentes de la posibilidad que el arte no siempre estuviera a favor del poder establecido y que se erigiera como un elemento más de las revueltas sociales. A partir de los trabajos de Julia Ramírez Blanco (Utopías artísticas de la revuelta, 2014) y de Jaime Vindel (La Familia Lavapiés. Arte, cultura e izquierda radical en la Transición española, 2019) exploraremos algunos de los casos recientes en que el activismo ha sido un elemento relevante en las prácticas artísticas.

Julia Ramírez Blanco es historiadora y crítica del arte, y profesora en la Universidad de Barcelona.

Jaime Vindel es investigador al Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

 

3 diciembre

HISTORIAS CRÍTICAS. Con Laura Vallés y Juan Albarrán.

La crítica del arte es una parte inherente de los acontecimientos artísticos de su tiempo. En la consideración de Walter Benjamin, la crítica intensifica el arte. Ahora bien: ¿qué relación establecen los discursos de la historia del arte con los de la crítica de arte? Abordaremos esta cuestión a partir de dos casos recientes de historiografía basados en la recuperación de los relatos recientes de la crítica de arte: la exposición A través de la arena (CentroCentro, 2020), con la que Laura Vallés recupera la experiencia de la revista Arena Internacional de Arte (Madrid, 1989), y la publicación de Juan Albarrán, Disputas sobre lo contemporáneo. Arte español entre el antifranquismo y la posmodernidad (2019).

Laura Vallés es comisaria independiente y crítica de arte, y fundadora y editora de la revista Concreta.

Juan Albarrán es profesor de Historia y teoría del arte en la Universidad Autónoma de Madrid, y director de la revista Utopía.