Formació

Formacions ACCA. Comissariat i crítica d’art: contractació i orientació en matèria d’honoraris

Sessió de formació a càrrec de Beatriz Niño i Isabel Niño, advocades i sòcies fundadores de NIAL Art Law

10 de desembre. 17,00h. Fundació Antoni Tàpies

Des del ACCA s’ha detectat que encara avui dia el crític o comissari veu vulnerats els seus drets derivats del treball realitzat. Amb l’objectiu de pal·liar aquestes situacions NIAL Art Law i l’ACCA han estat treballant conjuntament en la preparació de tres models contractuals per posar a disposició de tots aquells professionals i institucions que hi puguin estar interessades: comissariat d’exposicions, encàrrec de textos i invitació a jurats. Així mateix s’està treballant en una renovada tarifa d’honoraris professionals que pròximament es faran públics.

Atès que el que es pretén és que aquests models siguin una eina per afrontar aquestes situacions i normalitzar i millorar les relacions professionals, aquesta sessió de formació es destinarà no solament a presentar i explicar els documents sinó a debatre les seves clàusules per adaptar-les el màxim possible a la casuística quotidiana per cobrir amb tanta precisió como sigui possible les necessitats dels professionals independents.

Ho organitza: Associació Catalana de Crítics d’Art

Hi col·labora: Fundació Antoni Tàpies