Formació

Formacions ACCA 2022. Programa de seminaris

Abans, tot això era camp és una cosa que segur hem escoltat en més d’una ocasió. Potser de tornada al poble dels avis, davant del nou shopping mall de 70.000 metres quadrats que promet acabar amb el problema de la despoblació. Potser en aquelles vacances en una masia a tocar de la macro granja tecnologitzada que va decebre les nostres expectatives de viure una autèntica experiència rural. Sens dubte la pandèmia va despertar una consciència ecològica i un somieig per altres formes de vida més enllà de la urbanitat: des de la recerca d’una autenticitat arrelada a la vida rural, fins a la reivindicació d’una economia preindustrial o en decreixement. Però aquestes visions podrien incórrer en una certa idealització o despolitització de la realitat si no es tenen en compte processos de territorialitat més complexos. Al seu torn, l’aposta per la descentralització de la producció i el consum continua sent incapaç de resoldre el problema de la despoblació, per la qual cosa es presenta necessari preguntar-nos pel paper crucial de l’art, l’esfera crítica i la cultura en aquesta conjuntura.

Abans, tot això era camp és el Programa Formacions ACCA 2022 en el qual, a més d’una sèrie de magazins quinzenals, es desplega a través de quatre seminaris que tindran lloc en diversos espais culturals de Catalunya, establint un diàleg entre artistxs, críticxs, curadorxs, així com investigadorxs de l’àmbit de la filosofia, la geografia, l’urbanisme i l’arquitectura. Tot això amb la intenció d’analitzar i debatre sobre la naturalesa complexa dels conceptes de ciutadania i territori en l’actualitat, així com entorn de maneres alternatives de producció i la seva correspondència amb determinades polítiques culturals amb vocació de descentralitzar i articular el territori. En última instància, el Programa Formacions ACCA 2022 persegueix difondre i obrir aquest debat d’una manera transversal.

La presentació dels ponents i la moderació del debat dels seminaris estarà conduïda per Diana Padrón i Roc Domingo, responsables del projecte de recerca i formació de l’ACCA d’enguany. En aquesta edició, els seminaris reprendran el format presencial, si bé les sessions quedaran gravades.

Totes les activitats del programa són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia a accacritics@gmail.com

 

PROGRAMA

10 de novembre, de 19:00 a 21:00 h al Mèdol Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona

Amb Aurora Fernández Per i Sergio del Molino Molina

Partint que la urbanitat s’estén avui més enllà de les ciutats a través de les xarxes de comunicació tecnològica, la cibercultura i el propi mercat, en aquesta sessió debatrem sobre allò que podem entendre com a ruralitat, abordant la possibilitat de considerar espais intermedis entre el rural i l’urbà. Amb tot això, ens preguntarem per determinats models de descentralització de la producció i el consum, així com problemàtiques que continuen sense ser resoltes com la despoblació i l’articulació territorial.

Aurora Fernández Per és periodista especialitzada en arquitectura i fundadora de l’editorial a+t.

Sergio del Molino Molina és periodista i escriptor, autor entre altres obres de La España vacía (Turner, 2016).

 

21 de novembre, de 18:00 a 20:00 h a l’ACVIC Centre d’Arts Contemporànies de Vic

Amb Kantuta Quirós i Fernando García-Dory

En aquesta sessió debatrem sobre diverses propostes encaminades a una presa de consciència ecològica i la seva vinculació amb una manera particular d’entendre el territori. En alguns casos incubats a l’interior de les pràctiques artístiques, molts d’aquests projectes plantegen maneres de vida i de producció més enllà de la vida urbana, ja sigui per la seva ubicació en contextos no urbans, a través d’economies pre o post industrials, així com mitjançant la renovació de les idees entorn del decreixement.

Kantuta Quirós és comissària, cineasta i investigadora, cofundadora de la plataforma curatorial le peuple qui manque.

Fernando García-Dory és artista i investigador, director del projecte inland.

 

2 de desembre, de 18:00 a 20:00 h al Centre Cultural La Mercè de Girona

Amb Isabel Valverde i Ramón del Castillo

Han estat molts les anàlisis dedicades de definir la complexa geografia postindustrial, donant lloc a conceptes com exópolis, ciutat difusa o rururbanitat. Partint d’això, aquesta sessió estarà dedicada a la construcció dels imaginaris entorn del paisatge i territori, debatent sobre la idealització o despolitització de determinats entorns, així com preguntant-nos per conceptes com a autenticitat, ruralitat o arrelament.

Isabel Valverde és doctora en Història de l’Art i docent titular en la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Ramón del Castillo és doctor en Filosofia i docent titular de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

 

14 de desembre, de 17:30 a 20:00 h al Centre d’Art La Panera de Lleida

Amb Gemma Carbó i Carles Guerra

Aquesta sessió estarà dedicada a debatre sobre la naturalesa complexa dels conceptes de ciutadania i territori en l’actualitat, prenent com a referència determinades polítiques culturals desenvolupades a Catalunya i altres contextos amb la vocació de descentralitzar i articular el territori. Prenent com a antecedent les sessions desenvolupades prèviament, aquest últim seminari pretén fer un balanç de tot el debatut i fer-lo aterrar en l’àmbit de la gestió cultural, la curadoria i la pràctica artística. Aquesta sessió inclou una visita comentada prèvia a les exposicions del Centre d’Art La Panera.

Gemma Carbó és gestora cultural i doctora en Ciències de l’Educació. Directora del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla, a l’Espluga de Francolí, i també, presidenta de la Fundació Interarts i l’Associació ConArte Internacional.

Carles Guerra és crític d’art i investigador. Ha estat director de La Virreina Centre de la Imatge, conservador en cap del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i director de la Fundació Antoni Tàpies.

 

Un projecte de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA), comissariat per Diana Padrón i Roc Domingo Puig. Amb la col·laboració de Mèdol Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, ACVIC Centre d’Arts Contemporànies de Vic, Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona, Centri d’Art La Panera de Lleida, i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya. Imatge gràfica de Joana Capella Buendia

 


Cast.

Antes, todo esto era campo es algo que seguro hemos escuchado en más de una ocasión. Quizá de regreso al pueblo de los abuelos, delante del nuevo shopping mall de 70.000 metros cuadrados que ha prometido acabar con el problema de la despoblación. Tal vez en aquellas vacaciones en una masía colindante a la macrogranja tecnologizada que defraudó nuestras expectativas de vivir una auténtica experiencia rural. Sin duda la pandemia despertó una conciencia ecológica y una ensoñación por otros modos de vida más allá de la vida urbana: desde la investigación de una autenticidad arraigada en la vida rural, hasta la reivindicación de una economía preindustrial o en decrecimiento. Pero estas visiones podrían incurrir en cierta idealización o despolitización de la realidad si no se tienen en cuenta procesos de territorialidad más complejos. A su vez, la apuesta por la descentralización de la producción y el consumo continúa siendo incapaz de resolver el problema de la despoblación, por lo que se presenta necesario preguntarnos por el papel crucial del arte, la esfera crítica y la cultura en dicha coyuntura.

Antes, todo esto era campo es el Programa Formacions ACCA 2022 el cual, además de una serie de magazines quincenales, se despliega a través de cuatro seminarios que tendrán lugar en diversos espacios culturales de Catalunya, estableciendo un diálogo entre artistxs, críticxs, curadorxs, así como investigadorxs del ámbito de la filosofía, la geografía, el urbanismo y la arquitectura. Todo ello con la intención de analizar y debatir sobre la naturaleza compleja de los conceptos de ciudadanía y territorio en la actualidad, así como en torno a modos alternativos de producción y su correspondencia con determinadas políticas culturales con vocación de descentralizar y articular el territorio. En última instancia, el Programa Formacions ACCA 2022 persigue difundir y abrir este debate de un modo transversal.

La presentación de los ponentes y la moderación del debate de los seminarios estará conducida por Diana Padrón y Roc Domingo, responsables del proyecto de investigación y formación de la ACCA de este año. En esta edición, los seminarios retomarán el formato presencial, si bien las sesiones quedarán grabadas.

Todas las actividades del programa son gratuitas y requieren inscripción previa a accacritics@gmail.com

 

PROGRAMA

10 de noviembre, de 19:00 a 21:00 h en Mèdol Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona

Con Aurora Fernández Per y Sergio del Molino Molina

Partiendo de que la urbanidad se extiende hoy más allá de las ciudades a través de las redes de comunicación tecnológica, la cibercultura y el propio mercado, en esta sesión debatiremos sobre aquello que podemos entender como ruralidad, abordando la posibilidad de considerar espacios intermedios entre lo rural y lo urbano. Con todo ello, nos preguntaremos por determinados modelos de descentralización de la producción y el consumo, así como problemáticas que continúan sin ser resueltas como la despoblación y la articulación territorial.

Aurora Fernández Per es periodista especializada en arquitectura y fundadora de la editorial a+t.

Sergio del Molino Molina es periodista y escritor, autor entre otras obras de La España vacía (Turner, 2016).

 

21 de noviembre, de 18:00 a 20:00 h en ACVIC Centro de Artes Contemporáneas de Vic

Con Kantuta Quirós y Fernando García-Dory

En esta sesión debatiremos sobre diversas propuestas encaminadas a una toma de conciencia ecológica y su vinculación con una manera particular de entender el territorio. En algunos casos incubados en el interior de las prácticas artísticas, muchos de estos proyectos plantean modos de vida y de producción más allá de la vida urbana, ya sea por su ubicación en contextos no urbanos, a través de economías pre o post industriales, así como mediante la renovación de las ideas en torno al decrecimiento.

Kantuta Quirós es comisaria, cineasta e investigadora, cofundadora de la plataforma curatorial le peuple qui manque.

Fernando García-Dory es artista e investigador, director del projecte inland.

 

2 de diciembre, de 18:00 a 20:00 h en el Centro Cultural La Mercè de Girona

Con Isabel Valverde y Ramón del Castillo

Han sido muchos los análisis dedicados de definir la compleja geografía posindustrial, dando lugar a conceptos como exópolis, ciudad difusa o rururbanidad. Partiendo de ello, esta sesión estará dedicada a la construcción de los imaginarios en torno al paisaje y territorio, debatiendo sobre la idealización o despolitización de determinados entornos, así como preguntándonos por conceptos como autenticidad, ruralidad o enraizamiento.

Isabel Valverde es doctora en Historia del Arte y docente titular en la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Ramón del Castillo es doctor en Filosofía, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

 

14 de diciembre, de 18:00 a 20:00 h en el Centro de Artes La Panera de Lleida

Con Gemma Carbó y Carles Guerra

Esta sesión estará dedicada a debatir sobre la naturaleza compleja de los conceptos de ciudadanía y territorio en la actualidad, tomando como referencia determinadas políticas culturales desarrolladas en Catalunya y otros contextos con la vocación de descentralizar y articular el territorio. Tomando como antecedente las sesiones desarrolladas previamente, este último seminario pretende hacer un balance de todo lo debatido y hacerlo aterrizar en el ámbito de la gestión cultural, la curaduría y la práctica artística. Esta sesión incluye una visita comentada previa en las exposiciones del Centro de Arte La Panera.

Gemma Carbó es gestora cultural y doctora en Ciencias de la Educación. Directora del Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla, a la Espluga de Francolí, y también, presidenta de la Fundación Interarts y la Asociación ConArte Internacional.

Carles Guerra es crítico de arte e investigador. Ha sido director de La Virreina Centre de la Imatge, conservador jefe del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y director de la Fundación Antoni Tapies.

 

Un proyecto de la Asociación Catalana de Críticos de Arte (ACCA), comisariado por Diana Padrón y Roc Domingo Puig. Con la colaboración de Mèdol Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona, ACVIC Centro de Artes Contemporáneas de Vic, Bòlit Centro de Arte Contemporáneo de Girona, Centro de Arte La Panera de Lleida, y OSIC (Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural) de la Generalitat de Catalunya. Imagen gráfica de Joana Capella Buendia.