Formació

Convocatòria. Formacions ACCA 2017-2018

Convocatòria per al disseny i la coordinació d’iniciatives de formació a l’entorn de la Crítica d’art

L’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) compta entre els seus objectius principals el de desenvolupar la promoció de la crítica d’art i la investigació artística a tots els nivells, contribuint d’aquesta manera al seu desenvolupament metodològic i disciplinari. Així mateix, promou el manteniment d’una xarxa de relacions a nivell nacional i internacional que estableix acords de col·laboració i trobades i, finalment, té la voluntat de contribuir al coneixement mutu de les arts visuals i les estètiques de totes les cultures i d’estimular les relacions professionals per sobre dels límits geogràfics, ètnics, econòmics i religiosos. Per tot això, des de l’Associació, es llança aquesta convocatòria pública de participació i col·laboració.


 

CARACTERÍSTIQUES

FORMACIONS ACCA 2017-2018.
Convocatòria per al disseny i la coordinació d’iniciatives de formació a l’entorn de la Crítica d’art pretén donar lloc a iniciatives públiques i gratuïtes caracteritzades per la seva incidència en la formació en crítica d’art, bé mitjançant l’amplificació dels coneixements, bé a través de les seves derivacions professionals com són el comissariat, la pràctica artística, l’escriptura, la investigació, etc. bé per mitjà de la difusió i presència d’aquesta en l’esfera pública. Es valorarà de manera positiva el plantejament d’iniciatives de formats heterogenis i innovadors, tant pel que fa a la difusió de crítica d’art i la presència d’aquesta en l’esfera pública, com pel que fa a l’articulació de formats educatius i fructífers al debat.

LOCALITZACIÓ I DATES

Es seleccionarà una iniciativa per desenvolupar durant el 2017, amb la possibilitat de seleccionar més propostes que es realitzaran en els anys consecutius. Per la primera edició la iniciativa que es seleccioni es realitzarà a l’Arts Santa Mònica. Centre de la Creativitat. De cara a les propostes que es seleccionin per realitzar en els anys següents es valorarà positivament que els sol·licitants facin propostes de col·laboració amb institucions culturals de referència, ja siguin d’ordre acadèmic, centres d’art i/o museus o independents.

PRESSUPOST

El pressupost total per la proposta seleccionada serà de 8.000 euros. En aquest total s’hi contemplen:

  • Un màxim de 2.000 euros en concepte d’honoraris dels coordinadors.
  • Els honoraris dels col·laboradors i els ponents convidats.
  • Les iniciatives de difusió i comunicació.
  • Traducció, si s’escau.

A QUI ES DIRIGEIX

Les candidatures podran ser presentades tant per membres de l’Associació com per persones alienes a la mateixa i es valoraran les iniciatives d’agents de perfils diferents, que podran ser tant professionals de llarg recorregut com de trajectòria emergent. De la mateixa manera, les sol·licituds es poden presentar de manera individual o a títol col·lectiu, i poden procedir d’altres associacions o bé estar realitzades en col·laboració amb aquestes.

PROCÉS DE SELECCIÓ

De totes les candidatures que s’hagin presentat se’n seleccionaran dues. Es farà un procés de selecció basat en un doble filtre:

  1. Un filtre d’ordre tècnic de la Junta de l’ACCA, que valorarà la viabilitat de la proposta i la compatibilitat d’aquesta amb el seu programa actual.
  2. Una fase de selecció final per mitjà del vot de l’Assemblea de l’ACCA.

En tot moment l’Associació es reserva la possibilitat de deixar la llista de selecció deserta o d’ampliar-la en cas que sigui necessari.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Per poder optar a la selecció s’haurà de presentar el següent material abans del 15 d’agost del 2017 a l’adreça de correu electrònic accacritics@gmail.com:

  • Proposta redactada, en un document d’una extensió màxima de 2.000 paraules.
  • Currículum Vitae i dossier de projectes anteriors del/dels titular/titulars del projecte.
  • Còpia del DNI o del Passaport del/dels titular/titulars del projecte.

 

DESCARREGAR INFORMACIÓ EN PDF

 

 

Organitza:

Col·labora: