Formació

Curs “El comissariat i la gestió d’exposicions” (5a edició)

Curs EL COMISSARIAT I LA GESTIÓ D’EXPOSICIONS (5a edició)

EL COMISSARIAT I LA GESTIÓ D’EXPOSICIONS

Curs  de 8 hores organitzat per l’ ACCA, en col∙laboració amb el Cercle Artístic Sant Lluc.

17 i 24 de novembre de 2014

El curs és una introducció des d’una perspectiva professional al treball   de   comissariat   i   de   gestió   d’exposicions.   Aborda   la qüestió   de   projecte   expositiu,   revisa   el   concepte   mateix d’exposició   i   revisa   l’estat   de   la   qüestió.   S’analitzen   les pràctiques expositives en l’espai públic, els projectes singulars i   s’exposen   qüestions   de   planificació,   gestió  i   producció,   així com   es   tracten   nocions   d’imatge   i   de   públics   associades   al   fet expositiu.
Adreçat a professionals i estudiants formant­se en l’àmbit de les exposicions, així com artistes i altres agents culturals. Les sessions seran en català i castellà.

PROGRAMA:

Dilluns 17 de novembre

16:00:

Benvinguda al curs
Joan Maria Minguet, president de l’ ACCA i Josep Parera,
president del Cercle Artístic Sant Lluc.

16.15 h:

El comissariat i el lloc. La gestió del context. El projecte MACBA.

A càrrec de Valentín Roma

A   partir   de   prendre   com   a   cas   d’estudi   un   conjunt   de   projectes iniciats   al   MACBA   des   d’aquest   2014   fins   a   l’any,   s’analitzarà quines   són   les   funcions   i   quins   són   els   compromisos   que   té   elcomissariat, així  com   les   polítiques   de   producció  artística,  en propiciar   el   desenvolupament   i   la   visualització   de   l’activitat artística en el context en què es desenvolupen.

Valentín   Roma és  doctor   en   Història   de   l’Art   i Filosofia, comissari d’exposicions i assagista.

18:15 h:

Exposar cinema. Metamorfosis com a cas d’estudi.

A càrrec de Carolina López Caballero

El cinema exigeix un temps de consum (timebased art) i un lloc, la sala fosca. Quan alterem aquestes condicions per a traslladar-lo al museu o la galeria, en què es fragmenta o se n’alteren les condicions òptimes del visionat, cal preguntarse pel sentit d’aquests sacrificis i els avantatges que n’obtenim, en termes de difusió, reavaluació o prestigi per a l’obra. Aquesta ha estat una reflexió clau en concebre l’exposició Metamorfosis.
Metamorfosis, visions fantàstiques d’Starewitch, Švankmajer i els Germans Quay, comissariada per l’especialista en cinema d’animació Carolina López i coproduïda pel CCCB i La Casa Encendida, se centra en l’obra de quatre artistes d’orígens i èpoques diferents, l’obra fílmica dels quals va més enllà de la pantalla i s’endinsa en les arts plàstiques, la literatura i les arts escèniques. Són filmografies amb vincles comuns però que responen a personalitats artístiques diferenciades. Amb més de 550 peces d’obra original i 35 pantalles, passejar entre elles és deambular per un assaig viu, teixit de diàlegs entre pel∙lícules i objectes. La mostra, que tenia el repte de donar a conèixer uns artistes marginals al gran públic, s’ha adaptat a les seus de les

Carolina López Caballero, és directora d’Xcèntric CCCB Cinema i la Mostra Animac

 

Dilluns 24 de novembre

16:15 h:

ADN Platform vs ADN Galeria

A càrrec de Miguel Ángel Sánchez

La gènesi d’ADN Platform. Motivació i retroalimentació a partir de la necessitat d’un canvi de dinàmica a ADN Galeria.
Programes i centre d’art: la necessitat de prescripció.
Model de gestió híbrida, comercial vs nonprofit:
l’economia d’escala i el cost d’oportunitat.
Model de finançament i eventual conversió en fundació: marge net.
Pla estratègic de futur: desplegament internacional.
ADN galería es va fundar per crear una plataforma híbrida entre mediació comercial i aportació cultural, amb l’objectiu de difondre tendències artístiques actuals. El programa prioritza el contingut de les produccions i es postulen com a reflex semàntic del context en què se generen. Hi ha una voluntat de generar xarxes internacionals de debat i promoció dels artistes i una política de treball col∙laboratiu amb intel∙lectuals i professionals del sector. També es dóna suport al col∙leccionisme emergent.
adnplatform és una plataforma per a projectes expositius a partir d’una convocatòria de comissariat, presentacions performatives, programes públics de reflexió sobre art i societat i residències d’artistes i comissaris.

Miguel Ángel Sánchez és galerista

18:15 h:

Els espais de comissariat. Espais d’investigació i de prospecció. L’Espai 13.

A càrrec de Martina Millà

La seva xerrada se centrarà en la trajectòria i especificitat de l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró, un espai amb més de 36 anys de recorregut ininterromput. Vinculat en el seus orígens a l’escena conceptual catalana, l’Espai 10 (després Espai 13) està dedicat als artistes i a les pràctiques curatorials emergents, amb un èmfasi especial en projectes de producció desenvolupats entorn de cicles de comissariat. Hi han exposat uns 500 creadors en col∙laboració amb una trentena de comissaris. Ha servit de plataforma per endegar moltes carreres que amb els anys s’han anat consolidant i en aquest sentit ha contribuït a definir el panorama artístic català.

Martina Millà és responsable de Programació i projectes a la Fundació Joan Miró de Barcelona.

 

INFORMACI Ó
LLOC: CERCLE ARTÍSTIC SANT LLUC. CARRER DELS MERCADERS, 42, 08003 BARCELONA.
ORGANITZA: ACCA, ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRÍTICS D’ART
AMB LA COL·LABORACIÓ DEL CERCLE ARTÍSTIC SANT LLUC.
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ: MERCÈ ALSINA
INSCRIPCIONS: VIA CORREU ELECTRÒNIC mercealsina1@gmail.com. Esperar LA CONFIRMACIÓ DE RESERVA
DE PLAÇA ABANS D’EFECTUAR EL PAGAMENT.
PREU: 30 €
INSCRIPCIÓ: PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ CALDRÀ INGRESSAR L’IMPORT DEL CURS AL 2013-0118-96-0200985704.
SI US PLAU, FEU CONSTAR EL CONCEPTE “CURS ACCA + [NOM DEL PARTICIPANT]”. EL TERMINI PER EFECTUAR L’INGRÉS
ES COMUNICARÀ EN EL MOMENT DE CONFIRMAR LA RESERVA DE PLAÇA.
SI HI HAGUÉS LLISTA D’ESPERA ES COMENÇARIA A GESTIONAR UNA SETMANA ABANS DE L’INICI DEL CURS.
DESCOMPTE DEL 50% PER ALS SOCIS DE L’ACCA I DEL SANT LLUC.
PLACES LIMITADES. L’ASSISTÈNCIA A TOTES LES SESSIONS ÉS OBLIGATÒRIA PER OBTENIR EL CERTIFICAT D’APROFITAMENT.
INFORMACIÓ I CONSULTES: mercealsina1@gmail.com