Notícies

Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de cap del Servei d’Exposicions del CCCB

El Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en sessió ordinària celebrada en data 28 de novembre de 2018, aprovà la plantilla i la relació de llocs de treball del personal laboral i d ’alta direcció del Consorci incloent la creació, entre d’altres, del lloc de treball d’alta direcció de Cap del Servei d’Exposicions.

El termini finalitza el 8 d’abril de 2019.

Per a més informació, entreu aquí.