Notícies

Convocatòria de creació, producció i difusió a projectes en l’àmbit de les arts visuals i la imatge de Roca Umbert

Oberta la convocatòria, fins el 30 de setembre, de creació, producció i difusió a projectes en l’àmbit de les arts visuals i la imatge de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Es tracta de 8 ajuts econòmics repartits en tres modalitats: artistes visuals, performance i comissariat.

Els projectes hauran d’estar vinculats a les següents temàtiques: memòria ferida, infiltració i/o empoderament.

L’objectiu és la selecció dels projectes que formaran part de la programació de l’Espai d’Arts de Roca Umbert durant la temporada 2018/19.

 

MODALITAT PER A PROJECTES DE CREACIÓ ARTÍSTICA INÈDITS:

El projecte rebrà un suport econòmic de 1.000 € (més iva i subjectes a retenció) en concepte d’honoraris, fins a 1.000 € en concepte de producció d’obra i fins a 500 € en concepte d’allotjament i/o transports. Es facilitarà la col·laboració de la impremta municipal, si el projecte ho requereix i d’acord amb les possibilitats tècniques, per a la impressió de fotografies, vinils, plotters, ..

Els projectes hauran de ser acompanyats d’una proposta d’activitat o activitats paral·leles .El pressupost d’aquestes no podrà ser superior a 500 € .

 

MODALITAT CREACIÓ ARTISTICA VINCULADA A LA PERFORMANCE

Acollirà projectes que necessiten la realització d’una estada d’un mínim d’una setmana i un màxim de dues setmanes al centre d’arts en moviment o a la Sala Zero de l’Espai d’Arts per desenvolupar un projecte vinculat a la performance i la imatge. Es valorà projectes híbrids que busquin la interrelació de les arts del moviment, la fotografia i el vídeo.. Els projectes inèdits es valoraran positivament.

La performance resultat de l’estada es presentarà públicament a Roca Umbert. Els projectes podran contemplar la possibilitat de generar un format expositiu amb uns costos de producció fins a 500 €.

El projecte rebrà un suport econòmic de 1.000 € (més iva i subjectes a retenció) en concepte d’honoraris i producció, i fins a 500 € en concepte d’allotjament i transports.

 

MODALITAT COMISSARIAT

Aquesta modalitat està dirigida a comissaris i creadors per a la producció de projectes de comissariat. Els projectes inèdits es valoraran positivament.

El projecte rebrà un suport econòmic de 1.000 € (més iva i subjectes a retenció) en concepte d’honoraris del/s comissaris, 350 € per artista fins a un màxim de 1.500 € (més iva i subjectes a retenció) en concepte d’honoraris dels artistes participants, fins a 1.000 € en concepte de producció d’obra, i fins a 500 € en concepte d’allotjament i transport. Es facilitarà la col·laboració de la impremta municipal, si el projecte ho requereix i d’acord amb les possibilitats tècniques, per a la impressió de fotografies, vinils, plotters, …

Els projectes hauran de ser acompanyats d’una proposta d’activitat o activitats paral·lelese.. El pressupost d’aquestes no podrà ser superior a 500 € .

Es crearan tres comissions de selecció dels projectes presentats que també faran seguiment i valoració dels projectes. Formen part del jurat, entre d’altres, Joan Fontcuberta, artista resident a Roca Umbert, i els professionals independents Frederic Montornes , Abel Azcona i Jorge Luis Marzo.