Notícies

L’ACCA condemna la repressió policial. Aturada general 3/10

Des de l’Associació Catalana de Crítics d’Art condemnem la repressió i la violència policial que va viure la ciutadania de Catalunya diumenge passat mentre exercia els seus drets de manera pacífica, i ens posicionem obertament en defensa dels drets fonamentals universals i de les llibertats democràtiques.

Així mateix, demanem a la comunitat internacional, als col·legues crítics –en especial als companys de l’AICA–, comissaris, artistes, museus, etc. ens recolzin davant la violació dels drets dels individus per part de l’Estat espanyol i de la brutalitat indiscriminada de les seves forces de seguretat.

——————

De l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) nous condamnons la répression et la violence policière vécue par la citoyenneté de la Catalogne dimanche dernier 1er octobre pendant qu’elle exerçait ses droits de manière pacifique. Nous nous plaçons ainsi ouvertement pour la défense des droits universels fondamentaux et les libertés démocratiques.

De même, nous demandons à la communauté internationale, aux critiques – spécialement aux collègues de l’AICA–, aux commissaires, artistes, musées, etc. de nous soutenir devant la violation des droits individuels de la part de l’État espagnol et de la brutalité indistincte de ses forces de sécurité.

——————

From the Associació Catalana de Crítics d’Art, we condemn the repression and police violence that citizenship of Catalonia experienced last Sunday while exercising their rights in a peacefully way, and we openly position ourselves in defense of Fundamental Rights and Democratic Freedoms.

We ask the international community, critics –especially the AICA colleagues–, curators, artists, museums, etc. to support us in the face of the trampling of the rights of individuals by the Spanish police forces and their indiscriminate use of the violence.

——————

Desde la Associació Catalana de Crítics d’Art condenamos la represión y la violencia policial que vivió la ciudadanía de Catalunya el domingo pasado mientras ejercía sus derechos de manera pacífica, y nos posicionamos abiertamente en defensa de los derechos fundamentales universales y las libertades democráticas.

Asimismo, solicitamos a la comunidad internacional, a los colegas críticos –en especial a los compañeros del AICA–, comisarios, artistas, museos, etc. que nos apoyen ante la violación de los derechos de los individuos por parte del Estado español y de la indiscriminada brutalidad de sus fuerzas de seguridad.