Notícies

Comunicat sobre el Museu d’Art de Sabadell i les polítiques d’arts visuals a Sabadell

Arran de la publicació del Manifest pel Museu d’Art de Sabadell durant el passat mes d’abril, l’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA) -amb el suport de l’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC) i la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC)- ha estat analitzant les causes i conseqüències que es desprenen d’aquest manifest a través de la consulta a l’hemeroteca i nombroses entrevistes a agents del món de la cultura i de l’art sabadellenc (molts d’ells socis i sòcies de l’ACCA), independentment de la seva adhesió o no a l’escrit.

D’aquesta indagació, l’ACCA, atesos els seus objectius com a entitat valedora de les bones pràctiques i la centralitat cultural de la crítica i les arts visuals, n’extreu les següents conclusions, que publiquem en el comunicat.