Notícies

Comunicat de l’ACCA en contra la censura de Santiago Sierra a ARCOmadrid

Des de l’ACCA considerem que la cultura i l’art són espais de llibertat i que, per tant, l’ús de la censura és totalment inacceptable. Per aquest motiu és que denunciem l’acte de censura que IFEMA ha comès a fira ARCO sobre l’obra de Santiago Sierra. En un comunicat en el qual la Fira al·ludeix amb hipocresia al “respecte de la llibertat d’expressió”, convida a què la galeria Helga de Alvear retiri la proposta de Santiago Sierra en la que denuncia l’existència de presos polítics a l’Estat espanyol. Per a l’ACCA, aquest acte de censura és especialment significat en tant que afecta a les institucions catalanes i es fa ressò de l’intent de negar l’existència de presos polítics catalans a presons espanyoles. Tanmateix cridem a la comunitat artística i cultural a posicionar-se davant de fets que són propis d’un estat totalitari.

_
Desde el ACCA consideramos que la cultura y el arte son espacios de libertad y, por lo tanto, el uso de la censura es totalmente inaceptable. Por esta razón denunciamos el acto de censura que IFEMA ha cometido en la feria ARCO sobre la obra de Santiago Sierra. En un comunicado en el cual la Feria alude hipócritamente al “respeto de la libertad de expresión”, invita a que la galería Helga de Alvear retire la propuesta de Santiago Sierra en la que se denuncia la existencia de presos políticos en el Estado español. Para el ACCA, este acto de censura es especialmente significado en cuanto que afecta a las instituciones catalanas y se hace eco del intento de negar la existencia de presos políticos catalanes en prisiones españolas. Asimismo instigamos a la comunidad artística y cultural a posicionarse ante hechos que son propios de un estado totalitario.