Línies de treball

Amb aquesta comissió pretenem canalitzar totes les activitats públiques que organitza l’ACCA. I alhora, donar cabuda a les sol·licituds de col·laboració que proposin els socis, prèvia valoració i aprovació de la junta.

Membres: Anna Capella; Oriol Fondevila

Objectius:

  • 1. Renovar els Premis ACCA. Aplicar el nou sistema de concessió dels premis (aprovat en assemblea general) per tal que augmenti la divulgació de la nostra pràctica professional.
  • 
2. Valorar la continuïtat del Simposi anual com a activitat de formació principal de l’ACCA. Tant si es manté com si es replanteja el format, l’objectiu ha de ser impulsar la relació entre centres i plataformes pedagògiques, les institucions públiques i els professionals del sector.
  • 3. Promoure la integració de la formació del pensament crític i les arts visuals al sistema educatiu reglat i obligatori en els àmbits de recerca i formació universitàries.