Línies de treball

Observatori de les Arts Visuals de Catalunya
Amb aquesta comissió pretenem que la veu de l’ACCA sigui escoltada i tingui influència en el centre de decisió de la política cultural del país. L’Observatori de les Arts Visuals de Catalunya (OAVC) durà a terme diagnosi, assessorament, propostes i denúncies relatives a tot allò relacionat amb el sistema de les arts visuals de Catalunya, amb la finalitat d’introduir millores en l’àmbit de les seves competències.
Les línies de recerca es definiran anualment i els coordinadors d’aquesta comissió podran delegar la seva realització a persones o equips professionals en polítiques culturals i arts visuals que poden ser membres o no de l’Associació.

Membres: Oriol Fondevila; Cèlia del Diego

 

Objetius:

  • 1. Actualitzar el Codi de Bones Pràctiques en coordinació amb la Plataforma d’Arts Visuals de Catalunya, i difondre i promoure la seva aplicació entre els membres de l’ACCA.
  • 2. Assessorar i informar als responsables de les institucions públiques i privades sobre l’aplicació del Codi de Bones Pràctiques o qualsevol qüestió relacionada amb els vincles laborals derivats de les pràctiques dels perfils professionals dels membres de l’ACCA.
  • 3. Analitzar i informar sobre l’estat de la qüestió de qualsevol aspecte vinculat als sistema de l’art català, però amb un especial interès en el seguiment de les institucions públiques.
  • 4. Publicar articles sobre el sistema de l’art a Catalunya, tenint com a focus d’interès especial, tots aquells punts de controvèrsia que han portat a la vulnerabilitat del sistema artístic en l’actualitat, així com les línies d’actuació que l’administració podria articular d’acord amb el moment actual de les arts visuals. 
 5. Activar una Àrea de Denúncia que faciliti una interlocució amb tots els agents del sistema artístic per recollir les inquietuds i reclamacions en matèria de polítiques culturals públiques. S’elaborarà un protocol per facilitar la recepció i l’orientació dels casos de mala praxis i el posicionament de l’ACCA en la resolució del conflicte.
  • 
6. Redefinir el projecte murcritic.org, per convertir-lo en la plataforma de promoció i difusió de tots els continguts generats per l’Observatori.