Línies de treball

Amb aquesta comissió pretenem enfortir el paper de l’ACCA com a interlocutor principal amb les institucions públiques i impulsar la relació amb altres associacions, agrupacions de crítics, artistes i d’altres agents culturals, així com amb espais, centres d’art i museus, del país o internacionals, que comparteixin amb l’ACCA el foment de la crítica d’art. La seva funció també serà portar la comunicació de l’entitat, especialment a les plataformes digitals i les xarxes socials.

Membres: Joana Hurtado; Rosa Lleó

 

Objectius:

  • 1. Activar les relacions externes amb les institucions públiques. Enfortir l’ACCA com a interlocutor prioritari amb les administracions culturals i institucions educatives, per ser una veu autoritzada (l’Observatori en serà la seva expressió més visible).
  • 2. Activar i generar nous conceptes de treball en xarxa amb altres associacions i agents. Fomentar la interlocució entre l’ACCA i altres associacions, i impulsar la coordinació per a l’execució de nous projectes. A partir de: 
- Aliances continuades amb altres associacions i agents que persegueixin objectius comuns, talment com s’ha fet amb la Plataforma d’Arts Visuals.
- Aliances puntuals i de fets amb altres associacions i agents, tot buscant acords que ofereixin avantatges per als respectius socis. 
- Més connexió local i internacional per fer de l’ACCA una associació més porosa i connectada amb la realitat crítica local i internacional.
  • 3. Actualitzar la pàgina web per tal que sigui responsiva (adaptada als diferents dispositius de visualització) i millorar la rendibilitat de les eines digitals de l’ACCA per activar la relació entre els socis i la comunicació. Mitjançant:
    – L’aplicació d’un recurs digital per activar el vot electrònic (que s’utilitzarà per aquells casos que l’assemblea consideri necessari).
- L’activació d’un butlletí d’informació per comunicar convocatòries d’ofertes laborals i activitats d’altres associacions o centres que es considerin rellevants i d’interès general.
    – La potenciació de la comunicació del treball dels socis i la incorporació al directori dels perfils digitals dels membres de l’ACCA.