Línies de treball

En aquesta línea de treball pretenem que el soci de l’ACCA tingui una empara permanent, alhora que es puguin donar a conèixer, entre els professionals susceptibles de formar part de la nostra associació, els avantatges “tipus col·legi professional” que s’oferiran.

 

Objectius:

  • 1. Actualitzar i definir els perfils professionals relatius a la crítica d’art, associats amb l’escriptura, la docència i el comissariat, així com amb d’altres dimensions de la mediació cultural. 
  • 2. Revisar i actualitzar les tarifes que estableix l’ACCA, contextualitzar-les amb altres associacions professionals del sector cultural i consensuar la seva aprovació en assemblea general. 
  • 3. Establir convenis de col·laboració amb empreses de serveis d’assessorament laboral, fiscal i comptable amb condicions especials per als socis de l’ACCA, per poder gaudir d’una primera consulta gratuïta en qualsevol de les seves àrees d’activitat i descomptes pactats de preu reduït en qualsevol de les seves àrees de serveis. 
  • 4. Facilitar suport i empara en l’exercici professional. Recollir informació detallada i ordenada dels casos de conculcació que afectin especialment la tasca professional dels socis, per tal d’iniciar un protocol de resposta oficial des de l’Observatori de les Arts Visuals de l’Associació. 
  • 5. Promoure la consideració de la tasca de comissariat com a dret d’autor amb la finalitat d’aconseguir modificacions als epígrafs de la Llei de Propietat Intel·lectual i les consegüents exempcions a la Llei de l’IVA.