Notícies

[A]LIAR-SE Pràctiques artístiques, context social i articulació col·lectiva

En les darreres dècades s’han constituït formes d’organització més transversals i menys sectorials que han treballat per la construcció de la identitat col·lectiva vinculada a les pràctiques artístiques, tant per contribuir a l’articulació social i política del sistema cultural, com per generar noves estratègies de producció artística.

Per explicar la situació de les pràctiques artístiques en el context social i polític contemporani, volem recórrer al paradigma DDP, configurat per tres estats que es comuniquen entre si: la desorientació, la desconnexió i la precarietat. Tots ells s’han anat inserint de manera aparentment naturalitzada en les polítiques públiques. El primer estat té a veure amb la manca de definició en el desplegament d’unes polítiques culturals amb estratègies a mitjà i llarg termini. El segon estat versa sobre les múltiples pràctiques pressionades per una cultura basada en rendiments «comptables», en detriment d’unes pràctiques processuals capaces d’incidir en la transformació de l’espai sociocultural. El tercer estat fa referència a la precarietat, que es nodreix d’aquesta desorientació i desconnexió. Genera diferents formes de fragilitat en la pràctica professional de la cultura, així com de vulnerabilitat des de la massa estesa concepció de la cultura com a socialment poc útil.

Amb la intenció de fer reflexionar sobre aquests aspectes, es planteja una jornada on es combinen diferents veus per entendre i debatre les relacions entre les pràctiques artístiques i el context social des de l’articulació col·lectiva.

Objectius

  • Analitzar les pràctiques artístiques com a mecanisme d’organització i alhora d’acció política i cultural articulada des de la participació col·lectiva.
  • Plantejar una mirada transversal que vagi més enllà de les especificitats sectorials professionals.
  • Generar debat entorn de qüestions vinculades a la producció artística en processos assemblearis i pràctiques artístiques col·laboratives.
  • Aportar altres mirades que puguin enriquir les polítiques culturals.

Consulteu el programa i inscriviu-vos aquí.