LA JUNTA

Presidència: Albert Mercadé
Vicepresidència: Zaida Trallero i Mariona Seguranyes
Secretaria: Miquel-Àngel Codes Luna
Tresoreria: Joan Vila i Boix
Vocals: Pau Minguet, Felip González i Caterina Almirall
Presidents emèrits: Josep Bracons; Cèlia del Diego; Daniel Giralt-Miracle; Joan M. Minguet; Pilar Parcerisas; Arnau Puig
Membres d’honor: Joan Ainaud de Lasarte; Santiago Alcolea i Gil; Ramon Amposta; Antoni Bonet Castellana; Alexandre Cirici; J.V. Foix; Francesc Galí; Josep Maria Garrut; Sebastià Gasch; Gustau Gili i Esteve; Josep Gudiol i Ricart; Josep Mainar; Marià Manent; Joan Anton Maragall; Àngel Marsà; Joan Merlí; José Milicua; Raimon Noguera; Marçal Olivar; Josep Palau i Fabre; Joan Perucho; Victòria Rabal; Modest Rodríguez-Cruells; Rafael Santos Torroella; Joan Teixidor; Joan-Josep Tharrats; Rafael Tous; Frederic Pau Verrié i Arnau Puig.

L'ASSOCIACIÓ

L’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) és una associació que agrupa professionals actius en els àmbits de la crítica, la difusió i l’estudi del fet artístic, el comissariat d’exposicions, la museologia, la docència i l’escriptura de l’art.

L’ACCA actua com a associació de caràcter professional i al mateix temps aspira a tenir una presència activa en la vida artística i cultural, generant debat i opinió i exercint d’interlocutora amb institucions i entitats.

L’Associació Catalana de Crítics d’Art va ser fundada l’any 1978 i té la seva seu a la ciutat de Barcelona. L’ACCA és la secció catalana de l’Associació Internacional de Crítics d’Art (AICA) ONG integrada per 4200 membres i més de 60 seccions arreu del món.

El símbol de l’ACCA fou creat expressament per Joan Miró i donat a l’associació l’any 1979. Es tracta d’un dibuix realitzat amb tinta i guaix sobre paper, de 32 x 39 cm. Des de l’any 2001 és cedit en dipòsit al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

L’ACCA, concedeix anualment els Premis ACCA de la Crítica d’Art. Aquests són proclamats des del 1982 per l’Assemblea General de l’ACCA a partir d’un debat obert i lliure sobre les exposicions, les iniciatives i els fets més remarcables de la temporada artística.

ESTATUTS

SOCIS

Per ser soci de l’ACCA cal

  • Presentar el formulari de sol·licitud (ACCA i AICA) a la junta de l’ACCA.
  • Un currículum complet que demostri 3 anys de professió en el camp de la crítica d’art.
  • Dos avaladors membres de l’ACCA.
  • Presentat per un dels avaladors, el nou soci és aprovat per l’Assemblea General.
  • Abonar annualment la quota de soci de 90 €.
  • Presentar l’autorització expressa per a la inclusió de les dades personals al directori ACCA (en el cas que es desitgi autoritzar-la).

 

DESCARREGA EL FORMULARI AQUÍ DESCARREGA L’AUTORITZACIÓ AQUÍ